Výhledově by se počet stanovišť ve městě měl rozšířit o dalších devět, navíc odbor životního prostředí plánuje znovu informační kampaň. Ta by se měla zaměřit nejen na tradiční druhy separovaného odpadu.

Nově se v ní s ohledem na výstavbu kompostárny objeví bioodpad. „V první etapě bude hlavní podíl bioodpadu tvořit odpad z údržby městské zeleně, ale nabídneme možnost uložení bioodpadu zahrádkářům a majitelům rodinných domů a také školním jídelnám a restauračním zařízením. Navíc připravujeme projekt, se kterým možná nabídneme dalších zhruba dvě stě menších kompostérů k pronájmu pro domácí kompostování bioodpadu,“ upozornil Josef Kotál na další novinku v třídění odpadu. Navíc chce město rozmístit k zahrádkářským koloniím také velkoobjemové kontejnery. Posledním krokem by mělo být doplnění nádob na odpad o další právě na drobný bioodpad z domácností ve městě. „To by měl být ale až poslední krok. Jedná se o finančně náročnou záležitost jak kvůli potřebě speciálních nádob, tak i s ohledem na náklady na četnější svoz a speciální vůz, který bude schopen odpad svážet,“ dodal Kotál.

Podle něho zatím na systém separace odpadu nemusí město příliš doplácet. „Dosud platným zákonem daný maximální poplatek 500 korun za sběr a svoz komunálního odpadu zřejmě dlouho nevydrží, protože se chystá změna legislativy. Na rozdíl od jiných měst, kde už lidé tento poplatek platí v maximální výši, ve Vimperku se nám daří i díky kvalitnímu třídění odpadu poplatek držet pod touto hranicí,“ upřesnil Kotál.

V loňském roce platili obyvatelé 480 korun na hlavu a pro letošní rok zastupitelé poplatek zvýšili na 492 korun, které zůstanou i pro rok příští jako jakási odměna za snahu obyvatel třídit odpad.

Zatímco ještě v loňském roce poplatek pokryl náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, letos muselo město doplácet přibližně 150 tisíc korun. „To ale vzniklo i situací na trhu s tříděným odpadem, kdy se zvýšené náklady promítly do ceny za uložení odpadu. Současné výsledky ale ukazují, že i v případě zvýšení částky pro obyvatele by toto navýšení ve Vimperku nemuselo být skokové a výrazné i kvůli tomu, že se trh s tříděným odpadem pomalu ustálil,“ uzavřel Kotál.