Jihočeský kraj si zakládá na turismu. Před několika lety se této aktivitě otevřely zčásti i Boletice. Bude armáda vojenský výcvikový prostor znovu uzavírat pro vojenské využití, nebo bude pokračovat v trendu otevřít jej více veřejnosti?
To druhé je pravda. Rozhodně nejsem příznivcem toho, aby se vojenské výcvikové prostory hermeticky uzavíraly. Určitě bude pokračovat trend otevírání pro veřejnost. Jsou, řekl bych, věci, které je možné udělat poměrně rychle. Vyžádal jsem si stanovisko z vojenského újezdu v Boleticích. Jejich představa je, že by v dohledné době bylo možno přikročit k další fázi otevírání. Je to samozřejmě závislé na tom, zda to schválíme, ale jsem připraven vyjít vstříc.

Můžete být konkrétnější?
Jejich náměty jsou zhruba tři a týkají se cyklotras a prodloužení doby jejich využití, Knížecího stolce a přístupu do západní části vojenského újezdu a krátkodobých pobytů. Dnes jsou v okrajových oblastech celého výcvikového prostoru v Boleticích zpřístupněny cyklotrasy v délce přibližně šedesáti kilometrů. Platí to ale jen pro soboty a neděle. Ze statistiky, kterou vedeme, vyplývá, že největší zájem je v období letních prázdnin. Proto uvažujeme o možnosti zpřístupnit cyklotrasy v tomto období po celý týden. Letos už to nestihneme, ale myslím si, že příští rok by se to zvládnout dalo.

A pokud se týká dalšího území vojenského újezdu?
Turisticky nejzajímavější je zřejmě západní část v okolí Knížecího stolce. Tady zvažujeme ve vytipovaných prostorech přístup o sobotách a nedělích. Uvažujeme o možnosti opětovaného vybudování rozhledny na Knížecím stolci, stejně tak o zpevnění silnice kolem Arnoštova podél Blanice. Tady by mohlo dojít k určitému rozšíření směrem dovnitř vojenského prostoru.

A zmínil jste možnost kratších pobytů?
Existují i určité návrhy na spolupráci armády a vedení újezdu se spolky, obcemi a Jihočeským krajem týkající se pořádání specifických kulturních či přírodovědných akcí v rámci vojenského prostoru. Úvaha, která by mohla být v tomto směru zajímavá, by se mohla týkat ubytovacího zařízení na Olšině. To převzaly vojenské lesy od armády a jak naznačuje hodnocení vojenských lesů, mohlo by být více využíváno například pro krátké pobyty škol.

To jsou ale věci, které armádu zase tolik finančně nezatíží. Plánuje se další rozšíření cyklotras a s tím spojené náklady například na průzkum a vyčištění dotčené části vojenského újezdu?
Všichni vědí, jak na tom s financemi jsme. Naším úkolem je přežít příští škrtací rok. Jsme ve fázi, kdy jsme museli omezit některé investice, jsme nuceni dočasně omezovat i běžné výdaje, což je problém. Pokud mají být profesionální vojáci dobří, musejí cvičit. Čelíme i tomu, aby v platové oblasti se škrty nedotkly těch svalů, jak já říkám. Rok 2011 není rozhodně rokem, ve kterém bychom si mohli vyskakovat a plánovali rozsáhlé investice. Ale do budoucna to nelze vyloučit. Do značné míry je to navíc závislé na ekonomice vojenských lesů. Pokud jde o modernizaci nebo úpravu infrastruktury typu silnic, je to většinou na zodpovědnosti vojenských lesů. Hovořil jsem o tom s ředitelem Janotou a ten je dalšímu otevírání pro veřejnost nakloněn, pak už je to jen o financích. Když už jsem zmínil zpevňování cest, pak právě od Arnoštova podél Blanice je to příklad, se kterým se počítá. Takže pokud jde o postupné financování, pak určitě ano.

Trochu odjinud, kdy budou dořešeny církevní restituce?
Problematiku církevních restitucí znám velmi dobře i jako senátor za Litoměřicko. Byl jsem jedním z těch, kdo církevní restituce v minulé vládní koalici prosazovali. Bohužel to o několik hlasů nakonec neprošlo. Nyní máme v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení vlády závazek, že to uděláme. Máme na to toto funkční období, věřím, že už tu šanci znovu neztratíme. Pokud to neuděláme my, pak jsem zvědav, kdo jiný.