Jako první, i když dosud jen neoficiálně potvrzený příspěvek, s nímž by mohli počítat, směřuje ze Státního fondu životního prostředí ČR do zateplení a výměny oken na budově druhého stupně základní školy. „Podán máme na státní fond ještě druhý projekt, ten se týká rekonstrukce a modernizace sběrného dvora. Zatím čekáme, jak s naší žádostí uspějeme,“ potvrdila starostka Martina Pospíšilová.
Do začátku února musí město podat také žádost na výstavbu domu s pečovatelskou službou, do poloviny února by mohli ve Volarech vědět i to, zda budou úspěšní se žádostí na dotaci v Regionálním operačním programu pro rekonstrukci plaveckého bazénu za zhruba šedesát milionů korun celkových nákladů. „Budeme podávat také žádost na opravy komunikace po povodních na ministerstvo pro místní rozvoj týkající se K. V. Reise a komunikace v Krejčovicích. Dále máme podánu žádost na opravu Chlumského rybníka ze Státního fondu životního prostředí ČR,“ shrnula plánované akce starostka Pospíšilová.
V letošním roce by měla být dokončena také zahájená revitalizace prostranství před Základní uměleckou školou Volary, s níž pomohl dvoumilionový příspěvek ze státního rozpočtu. „Zbytek financujeme z našeho rozpočtu. Na jaře budeme doplňovat mobiliář, zasadíme strom a zahájíme opravu objektu s číslem popisným 5. Tu chceme napojit na plynové vytápění,“ dodala Pospíšilová.
Dům, který je v současnosti značně vybydlený, je potřeba nutně opravit kompletně, a to včetně přilehlých drobnějších staveb. Místo nich by tma následně měla vzniknout garážová stání pro budoucí obyvatele tohoto domu.