Takový je alespoň odhad vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Vimperk Veroniky Čermákové. „Dohromady je ve Vimperku kolem 6300 registrovaných voličů zapsaných na seznamech v sedmi volebních okrscích. Nejméně (565) jich je na seznamu volebního okrsku číslo 2, který zahrnuje také osady Pravětín, Boubskou, Bořanovice a Veselku, nejvíce pak na jednom ze sídlištních okrsků číslo 6, kde je více než jedenáct set voličů,“ shrnula Čermáková. I Vimperští mohou telefonicky požádat, aby za nimi přišla volební komise s přenosnou volební urnou. K tomu účelu budou sloužit telefonní čísla 388 402 215, případně 724 176 544.

Protože Vimperku se týkají jen komunální volby, voličské průkazy se zde nevydávaly. Pacienti ve Vimperské nemocnici budou tak moci volit jen v případě, že jsou zapsáni v okrsku číslo 1.