Říkáte si, že je lepší zaškrtnout jednu stranu, protože křížkování nemá smysl? Není to až tak docela pravda. Zkušenosti z voleb do zastupitelstva z roku 2006 říkají, že právě křížkováním lze vámi zvoleného kandidáta dostat do zastupitelstva snadněji.
Pro příklad tedy uvádíme fakta z minulých voleb. ČSSD získalo v prachatickém zastupitelstvu čtyři křesla. Mezi zastupitele se tak dostal z prvního místa Jan Klimeš, ale až ze třetího Jana Krejsová, kterou voliči usadili na pomyslnou druhou příčku, za ní pak třetí skončil na kandidátce čtvrtý uvedený Bohumil Ondřich. Za největšího skokana pak lze považovat Františka Stráského, který získal čtvrté místo ČSSD v zastupitelstvu a přitom kandidoval až na místě sedmém.
Zástupci KSČM si místa mezi sebou jen prohodili. Získali v zastupitelstvu tři židle, ovšem nejsilnější mandát měl Zdeněk Kollar, který kandidoval třetí, za ním pak byli lídr kandidátky Ladislav Velich následován Vladimírem Kloudou, který byl původně na druhém místě.
Na první pohled bylo právě křížkování kandidátů nejmarkantnější v KDU–ČSL. Tam se totiž lídr kandidátky vůbec do zastupitelstva nedostal. Strana měla v zastupitelstvu dvě křesla, a na ty se usadili na kandidátce druhý Václav Rosa a jedenáctý Ivan Říha, který byl v minulých volbách skokanem největším. V tuto chvíli je ale vhodné podotknout, že právě Ivan Říha je podle kontroly docházky, kterou Deník provedl zhruba před třemi týdny, největším absentérem. Ze čtyřiceti šesti jednání prachatických zastupitelů totiž chyběl devětadvacetkrát.
Na druhou stranu příliš křížkování nepomohlo ODS. Strana totiž volby v roce 2006 vyhrála s jasným přehledem a získala v zastupitelstvu devět pozic. Z prvního místa postoupil Jan Bauer a následovali ho Hana Rabenhauptová (kandidovala na 3 místě), Ladislav Přívozník (2), Alexandr Zikmund (5), Martin Malý (7), Miroslav Bojanovský (10), Vojtěch Toman (4), David Černý (6) a Jiří Vejvoda (8). V ODS se před čtyřmi roky těšil velké oblibě Miroslav Bojanovský, který se právě vlivem křížkování vyšvihl z desátého místa na kandidátce až na šestou pozici.
Také SNK–ED vůbec nemělo v zastupitelstvu svého lídra. Ale právě křížky vynesly jedinou židli mezi zastupiteli až čtvrtému na listině Václavu Kunešovi.
Obdobná situace nastala také ve Volbě pro město. Lídr kandidátky se podle hlasování voličů do zastupitelstva nedostal. Místa totiž získali jako první ze druhé pozice Milan Bolek a ze sedmého místa pak druhou židli pro VPM obsadil Jaromír Markytán. Jenže ten i přes důvěru svých voličů místo uvolnil pro prvního náhradníka a zároveň lídra sdružení Karla Dvořáka.
Jak hlasovat? Lístek lze upravit několika způsoby: 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.