Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí se po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí podáním návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta může domáhat ochrany u příslušného krajského soudu každá osoba zapsaná do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.

Anonymní trestní oznámení na spáchání přečinu maření přípravy voleb a referenda, které nyní na základě podnětu okresního státního zastupitelství prošetřuje Policie ČR, nejspíše vlastní komunální volby v Husinci s ohledem na krátký čas do samotného hlasování neovlivní. Po ukončení hlasování a následném vyhlášení výsledku voleb ale existuje zákonná možnost výsledek napadnout. „Právě u komunálních voleb se častěji objevují návrhy na přezkum. Je to dáno i tím, že se lidé lépe znají,“ potvrdila specialistka na volby Alena Karvánková ze správního oddělení odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Pokud by došlo při podání kandidátních listin jednotlivými subjekty například k tomu, že by na prohlášení kandidáta nebyl pravý podpis kandidáta, nemá šanci to příslušný registrační úřad zjistit. Ze zákona totiž nemusí být doloženo úřední ověření podpisu. „Určitě by se předešlo nejrůznějším dohadům, pokud by ze zákona tato povinnost vyplývala. Na druhou stranu si nedovedu představit, jak by se to dalo technicky zvládnout. Jen v Jihočeském kraji letos kandiduje do obecních a městských zastupitelstev přes osmnáct tisíc kandidátů,“ upozornila Karvánková.

Jestliže se přesto dostane na kandidátní listinu člověk bez toho, že by o tom věděl, má možnost tuto situaci řešit hned v několika krocích sám, nebo prostřednictvím zmocněnce konkrétní volební strany ještě do doby registrace. „Po zaregistrování kandidátních listin mohly rozhodnutí registračního úřadu napadnout pouze kandidující volební strany ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí už může napadnout výsledek voleb v obci nejen volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, ale také voliči,“ shrnula stručně Alena Karvánková s tím, že přesně vše řeší zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Pokud si některý z kandidátů není jist svou kandidaturou, může se ještě před volbami své kandidatury vzdát. Kandidáta může také odvolat zmocněnec volební strany. V obou případech je to ale třeba udělat písemně a prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Pokud toto prohlášení je doručeno příslušnému registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb, registrační úřad informaci o odstoupení kandidáta nebo jeho odvolání zveřejní v příslušných volebních místnostech.

Navrhovatel může podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo volby kandidáta, má-li zato, že byla porušena ustanovení zmíněného zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Může tak u krajského soudu učinit každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. Pokud soud shledá oprávněným návrh na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb, ke zvolení zastupitelstva obce nedojde a musí být dodatečné volby.