Růžena Štemberková totiž kandidovala do městského zastupitelstva jako jednička za KDU–ČSL, a také získala dostatečný počet hlasů a v zastupitelstvu může usednout. Jenže post v zastupitelstvu se neslučuje s funkcí vedoucí odboru městského úřadu. „Vzhledem k její pozici na úřadu jde o jasný střet zájmů,“ potvrdil tajemník Městského úřadu v Prachaticích Karel Pašek.
Zákon totiž v tomto případě hovoří jasně, pokud by Růžena Štemberková chtěla usednout v městském zastupitelstvu, musí místo vedoucí odboru opustit. „Jsou dvě varianty, buď se mandátu vzdát, nebo si ho ponechat. Teď ale běží jednání, více současný stav komentovat v této chvíli nechci,“ řekla včera stroze Růžena Štemberková a dál se k situaci nechtěla vyjádřit. Čas na rozhodnutí, zda vést odbor města, nebo usednout v zastupitelstvu, má Růžena Štemberková do ustavujícího jednání, které by mělo být svoláno v následujících týdnech.
Podle tajemníka Paška musí do tří měsíců opustit místo na radnici v případě, že si ponechá mandát v zastupitelstvu. „Pokud tak neučí je v mé pravomoci jí odvolat. Takový postup ale nepředpokládám. Rozhodnutí přijde rozhodně dříve,“ myslí si tajemník prachatické radnice.

Ze zákona o volbách:
§ 5 Právo být volen
(2) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, města . . .
⋌Zákon č.491/2001 Sb.