Tomu předcházela demolice jiného objektu, který svým stavebním stavem a celkovou podobou působil spíše odpudivě a sloužil některým obyvatelům jako černá skládka a zdroj paliva, než aby byl důstojnou kulisou pro vstup do základní umělecké školy. Spolu s téměř dvoumilionovou dotací ze státního rozpočtu stála revitalizace této části města čtyři miliony korun.
„V současnosti vrcholí práce na konečných úpravách nového prostranství. Volná plocha mezi dlážděním je oseta travinou, kamenná koryta se postupně osází menší zelení a květinami a v tomto týdnu byl zasazen jeden vzrostlý strom uprostřed malého náměstíčka. Jediné, co bude v instalaci zatím chybět, je replika historické dřevěné pumpy. Tu pro nás vyrábějí řemeslníci, kteří navštěvují slavnosti dřeva,“ shrnula starostka Martina Pospíšilová, podle níž se náměstíčko slavnostně otevře za účasti veřejnosti.
To potvrzuje i ředitel Základní umělecké školy Volary Vít Pavlík. „Je to zvláštní, i když se toto místo nachází vlastně v centru, je tak trochu zastrčené a dokonce ani někteří Volarští nevědí, co tady vzniklo. Je to tím, že to není na první pohled patrné. Proto plánujeme s vedením radnice na otevření lidovou veselici se vším všudy, aby si lidé zvykli sem víc chodit a využívat toto místo k setkávání i odpočinku,“ doplnil ředitel volarské ZUŠ. Pochvaluje si nový prostor i proto, že škole se nabízí jedinečná příležitost využít jej pro hudební produkci se zázemím prakticky za zády.