Celkové příjmy jsou přitom plánovány na 55,609 milionu korun, běžné výdaje pak na 52,669 milionu korun. Kapitálové výdaje představují 15,157 milionu korun. Tyto výdaje se týkají plánovaných investic, na které má město z části přislíbeny dotace. „Při srovnání příjmů a běžných a kapitálových výdajů jsme ve schodku zhruba dvanáct milionů korun. Záleží na tom, jak dopadnou výběrová řízení na tyto akce. Stále je možnost od těchto výdajů kdykoli odstoupit,“ shrnula starostka Volar Martina Pospíšilová. Investice ve výši schodku by byly kryty z financí naspořených v minulých letech. „Město by si na investice nebralo úvěr,“ zdůraznila starostka.