„Za celou dobu, co jsem v zastupitelstvu, se mi nepodařilo docílit toho, aby se majitelé pozemků v nejbližším okolí intravilánu obce o svůj majetek lépe starali. To znamená, že pokud mají na pozemcích travní porost, měli by se o něj podle zákona starat. Nechci jmenovat, protože bych mohl vyvolat sousedské nesrovnalosti. Mělo by být i věcí úředníků na úřadě, aby to kontrolovali. Jediné, co jsem docílil, bylo, že se alespoň obec začala starat o své pozemky. Ale další majitele nedotlačila k tomu samému. Maximálně jim možná pozemek posíkla, možná i za peníze obce,“ uvedl Jiří Cigánek s tím, že mu bylo oponováno, že to není v silách obce. „Vím, že to jinde jde pod hrozbou sankcí,“ dodal.
Podle starostky Martiny Pospíšilové nemůže zastupitelstvo města řešit, jestli někde posekáno je nebo není. „Ale každý zastupitel, pokud zjistí, že je někde neposekáno, měl by mít povinnost dojít na odbor životního prostředí a nahlásit to určenému pracovníkovi. Domnívám se, že není v silách jednoho pracovníka životního prostředí, aby dvakrát do roka obešel celé katastrální území Volar, aby zjistil, jestli je posečeno, nebo ne. Zákon říká, že vlastník má povinnost se o své pozemky postarat. Jde tu o dodržování zákona. A to, že někde u sousedů město, tedy naše technické služby trávu posečou, jak si dovolíš říct, že je to placené z peněz města? Každý má možnost si takovou službu objednat a taky za ní zaplatit podle ceníku, a to bys jako zastupitel měl velice dobře vědět,“ důrazně odpověděla starostka Martina Pospíšilová.
Podle Stanislava Kadlčíka z odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Volary řeší pravidelně několik hříšníků, kteří se o travnaté pozemky nestarají tak, jak by měli. „Jedná se o zhruba pět lidí. Zatím vždy stačilo upozornění a domluva k tomu, aby stav napravili,“ uvedl Kadlčík s tím, že většinou je největším hříšníkem samo město. „To má ale na starost nejvíce travnatých ploch v intravilánu města,“ upozornil Kadlčík. Podle něho je nejhorší situace v létě. „Pokud vlastník pozemku nechá trávu přerůst do té míry, že vykvete, jsou pak problémy s šířením pylu, alergenů a obtížného hmyzu. Navíc přerostlé travnaté porosty se mnohem hůře udržují. Nicméně zákon přímo neukládá, kolik sečí by se mělo v daném období provést,“ doplnil Kadlčík.
Bezplatné využití techniky města a pracovníků technických služeb na soukromé účely popřel i jejich ředitel Pavel Kohout. „Už se to ke mně také doneslo. Myslím si, že to bylo buď špatně řečeno, nebo špatně pochopeno. Soukromý pozemek jsme sice pravda posíkli, ale bylo to tak přede dvěma roky a na základě objednávky a vše bylo uhrazeno, to mohu doložit,“ bránil se nařčení ředitel volarských technických služeb.
Dodal, že v posledních dvou letech na podobné objednávky ani nemají kapacity. „I kdyby se na nás někdo obrátil, museli bychom ho odmítnout. letos už máme za sebou devět sečí a ještě jednu budeme muset udělat. Letos je to horší, že jednak tráva pořád ještě dorůstá a navíc je terén hodně podmáčený,“ uzavřel Pavel Kohout.