Rozsah prací by měl zabrat zhruba jedenáct týdnů, ale zatím není jasné, kdy se s nimi začne.
„Máme již hotov projekt na změnu užívání, protože jako škola už objekt sloužit nebude,“ uvedl místostarosta Robert Pročka. Podle jeho slov se stavební úpravy dotknou výrazně jen prvního patra objektu, kde by měla v budoucnu být umístěna městská knihovna. „Plánujeme bezbariérový přístup včetně plošiny, probourání stavebních otvorů mezi třídami a další úpravy rozvodů elektřiny včetně rekonstrukce sociálních zařízení,“ doplnil Robert Pročka.