Sestaven je jako přebytkový, když příjmy převyšují výdaje o více než 3,8 milionu korun. Tento přebytek bude použit na splácení úvěrů a bude doplněn převodem z fondu rozvoje bydlení ve výši 2,1 milionu korun. Celkové příjmy v návrhu rozpočtu jsou zhruba 54,7 milionu korun a výdaje necelých 50,9 milionu korun. Podrobný přehled je také na internetu města.