Celkem deset trestných činů zpracovali za minulý měsíc příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR ve Volarech. V šesti případech se jednalo o skutky spáchané dosud nezjištěným pachatelem.
V tomto období byly také zadrženy dvě osoby. Místní policisté dále zpracovali celkem 37 přestupkových spisů, 8 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, 12 proti majetku, 14 na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 3 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Přestupky převážně řešili blokovou pokutou.
„Za minulý měsíc jsme zrealizovali tři preventivní akce. Ve dvou případech se jednalo o přednášku pro děti ze ZŠ Zbytiny, spojená s měřením radarovou technikou za spoluúčasti dětí,“ informoval vedoucí Obdovního oddělení Policie ČR ve Volarech Pavel Bártík.
Při další preventivní akci se policisté zaměřili na kontrolu restauračních zařízení ve Volarech a přilehlém okolí, kdy byl využit také služební pes. Akce se konala také ve spolupráci s prachatickým hasičským záchranným sborem, který prováděl kontrolu objektů na úseku požární ochrany.
Celkem šest policistů zkontrolovalo 9 restauračních objektů a 45 osob. „Ve dvou případech jsme zaznamenali umožnění prodeje alkoholu osobě mladší osmnácti let,“ konstatoval Pavel Bártík. V prvním případě udělili pokutu. Ve druhém případě podali policisté oznámení na městský úřad, jelikož byl alkohol podáván dvanáctileté osobě.
Policisté dále provedli kontrolu rekreačních objektů ve Volarech a přilehlých obcích. „Celkem jsme zkontrolovali sedmatřicet objektů, u nichž jsme nezjistili poškození ani narušení,“ doplnil na závěr Pavel Bártík s tím, že majitelé chat a chalup byli informováni kontrolními lístky, jež policisté zanechali u objektů.