To je jen několik z mnoha důvodů, proč se nás Osm statečných přihlásilo do 15hodinového kurzu základů práce s počítačem a internetem, pořádaného občanským sdružením KreBul a vedeného Zdeňkem Krejsou.
Věková struktura účastníků byla různorodá, od mladých maminek po důchodce, stejně tak i stupeň pokročilosti se lišil, někteří měli už z domova solidní základy, ostatní jsme do nich skutečně teprve pronikali. Pod vlídným vedením našeho lektora Zdeňka jsme se seznámili nejen s mnoha zajímavými a užitečnými stránkami na internetu a učili se pracovat s programem skype či e–mailovou poštou, ale dokážeme si dnes poradit dokonce i s vytvářením tabulek a pozvánek, naučili jsme se kopírovat, ukládat a mnohé další.
Po celou tu dobu, lekce začínaly koncem ledna a certifikát jsme obdrželi zjara, 30. března, prokazoval Zdeněk kromě své odborné fundovanosti a pedagogických schopností i neskonalou trpělivost, navíc stíhal šířit dobrou pohodu a dokázal látku okořenit mnoha názornými ukázkami a vtipem. Ať už nabyté vědomosti a dovednosti použije každý z nás po svém, někteří třeba k pozdějšímu profesnímu uplatnění a většina z nás „jen“ pro svoji potřebu, zábavu či komunikaci, rozhodně to pro nikoho ze zúčastněných nebyl ztracený čas. Na počítač už nehledíme s obavami, ale začali jsme ho považovat za užitečného pomocníka.
Již od roku 2007 nabízí KreBul, o.s., z Volar počítačové kurzy s názvem „Základy práce s počítačem a internetem“. Zájem o tento typ vzdělávání projevuje stále více zájemců. A tak bylo možné i v letošním roce další z řady kurzů uspořádat.
Jelikož se nám hlásí další zájemci, je připravován podzimní kurz, který se uskuteční pravděpodobně od poloviny měsíce října. Zájemci se však již nyní mohou hlásit na kontaktech: KreBul, o.s. Mlýnská 20, 384 51 Volary, Tel. 723 123 093, případně prostřednictvím e–mailu: icmpt@centrum.cz.