Rada města rozhodla, že s platností od 1. října zřizuje Odbor investic a Správy majetku a Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Volarech. Nyní je název Odbor investic a správy majetku a Kulturně informační centrum. „V podstatě jsme na úřadě zrušili oddělení a nyní jsou zde pouze odbory,“ vysvětlila starostka Martina Pospíšilová.