Město má již vítězný návrh akademického architekta v ruce a může tak postupovat dále. Budova by měla stát nedaleko fotbalového hřiště.

Přímo na jednání pak padla otázka, zda se místní lidé nemusejí obávat, že pokud se dům pro seniory podaří postavit, bude příliš drahý. „Tak to rozhodně nebude. My jsme již na začátku řekli, že chceme, aby budova sloužila místním a lidem z okolí a byla pro ně finančně dostupná. Má nahradit současný dům s pečovatelskou službou, který je již dlouhou dobu ve velmi špatném stavu. Samozřejmě i dům pro seniory by nabízel všechny dosavadní služby poskytované v domě s pečovatelskou službou,“ vysvětlila starostka Martina Pospíšilová.

O tom, zda a kdy se podaří celý areál postavit, rozhodnou také dotace. Celá stavba bude stát několik desítek milionů korun. „Samozřejmě bez dotací bychom si stavbu nemohli dovolit,“ doplnil místostarosta Robert Pročka.