Výjimkou nebylo ani poslední jednání volarských zastupitelů, kdy rozhodovali o zhruba čtyřicetitisícové pohledávce. „Jednalo se o pozdní úhrady a poplatky z prodlení za roky 2003, 2005 a 2006. Správa domů a bytů předložila tři návrhy řešení zahrnující akceptování návrhu dlužníka, vyhovět pouze z části a nevyhovět vůbec. V minulosti jsme rozhodli, že kromě opodstatněných výjimek nebudou poplatky z prodlení promíjeny,“ upozornila starostka Volar Martina Pospíšilová, která v rozpravě navrhovala poplatky neprominout.
Místostarosta Robert Pročka naopak navrhoval posoudit tuto žádost individuálně. „Jedná se o poplatky staré tři roky a více. Navíc žadatel v minulosti ostatní dluhy splatil a dnes není ani naším nájemníkem a těžko z něho budeme zbytek dostávat,“ tvrdil Pročka s tím, že navrhoval snížení na padesát procent.
„Nastolili jsme trochu přísnější kurz, než tomu bylo v minulých letech. Musím říci, že to nese své ovoce a pohledávky města klesají,“ doplnil Roman Kozák. V hlasování zastupitelé rozhodli vymáhat celou částku.