„Na konci loňského roku jsme schvalovali daň z nemovitosti. V té době jsme pro její výpočet stanovili koeficient 2. Jenomže krátce na to, v rámci tak zvaného Janotova úsporného balíčku, stanovilo ministerstvo financí zákonem, že výsledný koeficient bude oproti schválenému navýšen o sto procent. Na tuto situaci už jsme před koncem roku nestihli zareagovat, tudíž pro letošní rok se daň z nemovitosti vypočítává s koeficientem 4,“ vysvětlila starostka Martina Pospíšilová. Právě to následně část zastupitelů a obyvatelé kritizovali. Proto rada města a ekonomický odbor nyní připravují do říjnového jednání zastupitelů podklady pro snížení koeficientu.

Daň z nemovitosti je přitom stoprocentním příjmem pro každou obec, byť ji nevybírá přímo, ale prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Ten pak vybranou částku převádí na účet obce. „Existuje i možnost, že by se daň z nemovitosti nevypočítávala podle stanoveného koeficientu, ale podle zákonných sazeb. To by ale bylo pro vlastníky nevýhodnější,“ uvedla vedoucího ekonomického odboru městského úřadu ve Volarech Dana Kabilková.