Tou chce město získat prostředky ze třinácté výzvy Regionálního operačního programu. „Máme připraven projekt, ale oproti minulým výzvám je snížena dotační podpora, která z 92,5 procenta klesla na 85 procent a patnáct procent z celkových nákladů hradí žadatel,“ zdůraznil místostarosta Volar Robert Pročka. Nově musí město k žádosti doložit také finanční krytí ze strany obce na celkové náklady projektu z vlastního rozpočtu.

„Výzva by mohla být vyhodnocena někdy v červenci nebo srpnu. Je jasné, že s rekonstrukcí v případě úspěchu žádosti už v letošním roce nezačneme, takže finanční krytí by bylo z rozpočtu města pro rok 2012. Celá rekonstrukce je rozdělena do tří etap s tím, že žádost o dotaci by byla na všechny tři,“ doplnil Pročka.

Zastupitelé tedy vedle podání žádosti schválili i financování. V případě že uspěje, bude muset město zaplatit nejen svůj podíl ve výši 1,54 milionu korun, ale předfinancovat i dotaci ve výši 85 procent z celkově uznatelných nákladů. V rozpočtu příštího roku by tak museli volarští zastupitelé rezervovat celkem 10,267 milionu.