Rada města schválila toto snížení, a přestože už neplatí dříve užívaná kategorizace bytů, rozdělila tím městské byty do tří skupin podle nájemného a do dvou podle toho, zda je dům připojen na centrální zdroj tepla, nebo využívá samostatného zdroje tepla. „Týká se to zhruba osmdesáti bytů, u kterých jsme nerozlišovali, zda je vytápění například kamny přímo v bytě, nebo je společný kotel s etážovým vytápěním celého objektu. Většinou se to dotklo objektů v ulicích Budějovická, Soumarská a Revoluční,“ shrnula starostka Volar Martina Pospíšilová.

K rozhodnutí upravit výši nájemného v části bytového fondu přispělo nejen jeho lokální vytápění bez možnosti napojení na centrální zdroj, ale především fakt, že ke každému bytu kromě sklepa patří také kolny na uskladnění paliva, z nichž nájemníci hradí padesát procent ze stanoveného nájemného. „I tyto prostory jsou totiž započitatelnou plochou. Oproti bytům v panelových domech, o které je rozhodně větší zájem, než u bytů s lokálním topením, jsou prostory sklepů nesrovnatelně menší. Navíc si nájemníci musí sami zajistit palivo, sami je připravit, sami se starat o vytápění. Není tedy nic neobvyklého, že v domech s lokálním topením je nájem za jinou kvalitu komfortu bydlení vyšší,“ vysvětlila Pospíšilová, co přispělo radním k jejich rozhodnutí.

Své sehrává i skutečnost, že případné změny typu vytápění se nájemníci v dotčených domech nejspíše hned tak nedočkají. Podle starostky Pospíšilové by připojení na centrální zdroj tepla bylo finančně i technicky enormně náročné, protože se až na jednu větší bytovku jedná o domy s malým počtem bytů. Podobné je to i s napojením na plyn a o elektřinu, jako zdroj tepla, by při současných a budoucích cenách neměli zájem zase nájemníci.

Změně vytápění, kterou by si zafinancovali sami nájemníci, zase není příliš nakloněno vedení města. „Je to samozřejmě možné, ale pro město by to znamenalo mít volné prostředky pro případ, že by se pak nájemník z bytu odstěhoval a uplatňoval po nás vrácení vložené investice za zhodnocení našeho majetku, nebo bychom v takových případech museli oproti vloženým investicím výrazně ponížit nájemné, což by postrádalo smysl z hlediska nájemního bydlení, kde z vybraného nájemného musíme vytvářet fond na opravu a údržbu našeho bytového fondu. Navíc jsme právě do oprav, ať už se to týkalo fasády nebo výměny oken v těchto domech, v minulosti investovali nemalé částky,“ argumentuje starostka s tím, že kromě toho musí město počítat s penězi, které bude muset začít investovat do oprav rozvodů elektřiny, vody a kanalizace v těchto domech.