Na jejich opravu ale město nemá dostatečné volné finanční prostředky. Zřejmě nejblíže realizaci rekonstrukce je přitom nejdéle volný dům číslo popisné pět, který přímo sousedí s letos otevřeným malým náměstíčkem před budovou volarské základní umělecké školy. Projekt počítá s částkou kolem pěti milionů korun.
I proto se vedení radnice i zastupitelé přiklonili k možnosti využít na rekonstrukci půjčku ze státního fondu rozvoje bydlení. „Všechny tři objekty patří k historickým budovám, v nichž jsou dispozičně nádherné byty. Bohužel jejich aktuální stav je o něčem jiném. Dokonce zvažujeme možnost natočit a v kabelovém vysílání odvysílat, v jakém stavu nám je bývalí nájemníci vrátili, aby bylo jasné všem že je nutné najít prostředky na jejich rekonstrukci,“ odůvodnila starostka Martina Pospíšilová.
Město má nyní možnost získat na rekonstrukci jednoho z domů půjčku ze státního fondu rozvoje bydlení se splatností na osm let s tím, že by do rekonstrukce město vložilo padesát procent nákladů nutných na plánovanou rekonstrukci a vybudování pěti nových bytových jednotek. „Je předjednáno, že bychom na půjčku dosáhli. Žádali bychom o částku zhruba 3,2 milionu korun. Zhruba dva a půl milionu bychom chtěli použít na dům č. p. 5 a zbytek bychom nabídli, tak jako v minulosti, našim občanům, což je v případě čerpání půjčky i naší povinností,“ doplnila Pospíšilová. Celá částka by byla úročena třemi procenty a rozpočet města by byl zatížen splátkami ve výši přibližně půl milionu korun ročně.
O zbylých sedm set tisíc korun, budou moci žádat město občané Volar, a to na jasně vymezené účely. Od vyhlášení na to budou mít ale jen třicet dnů. „Termín je to podle mne dost krátký s ohledem na to, že si musí žadatel vyřídit i potřebná povolení,“ upozornil místostarosta Robert Pročka. Jak vysvětlila vedoucí ekonomického odboru Dana Kabilková, pravidla jsou stejná, jako u již v minulosti využité obdobné půjčky, a doba třiceti dnů předpokládá to, že občané mohou půjčku využít výhradně na opravy bytového fondu, kde řada věcí se provádí pouze na ohlášení a navíc podklady z katastru nemovitostí lze získat přímo na městském úřadě.
To, co se v domech kolem kostela dělo, byla podle zastupitele Romana Kozáka ostuda. „V minulém volebním období se podařilo skoncovat s vybydlováním, nepořádkem a ničením majetku města v těchto domech. Teď musí následovat další krok, tedy najít peníze a domy jeden po druhém opravit. Bylo by určitě polovičaté řešení nechat domy jen dál chátrat,“ dodal Kozák.
Třicet dnů na podání žádosti je krátká doba také podle zastupitelky Šárky Trubelové. „Bude třeba, aby se o tom lidé dozvěděli včas,“ upozornila Trubelová, kterou zajímalo i to, zda nebude mít město problém se splácením půjčky odkdy bude možnost čerpat půjčku občany. Roční splátka ve výši půl milionu korun by podle starostky Pospíšilové pro město neměla být velká zátěž. „Pokud se týká vyhlášení pro občany, o tom bude rozhodovat město a samozřejmě uděláme vše pro to, aby se to ti, kteří budou mít o půjčku zájem, dozvěděli včas,“ ubezpečila starostka.
Získat prostředky ze státního rozpočtu bude rok od roku složitější. Podle Dany Kabilkové je vše připraveno, aby mohla být žádost podána. „Dá se říct, že bychom byli mezi prvními a byla by veliká šance peníze získat. Státní fond rozvoje bydlení nás oslovil sám, protože jsme v jeho hodnocení vyšli velmi dobře,“ dodala vedoucí ekonomického odboru.