Ve středu se konala další schůzka se zástupci petičního výboru, kteří již v loňském roce požadovali přepracování zpracovaného projektu rekonstrukce obou ulic. Ten totiž předpokládal z větší části zjednosměrnění provozu, a to se místním moc nezamlouvalo. „Nechali jsme proto z rozhodnutí rady města vypracovat studii, která by zahrnovala připomínky občanů. Zásadní se týkala zachování obousměrného provozu,“ vysvětlil místostarosta Robert Pročka.

Studie, s níž se ve středu zástupci petičního výboru seznámili, měla prověřit, zda je požadavek obyvatel vůbec reálný. „Nakonec se podařilo až na jeden krátký úsek obousměrný provoz zachovat. Část Budějovické ulice je ale natolik úzká, že při nejlepší vůli není obousměrný provoz možný bez toho, že bychom od vlastníků objektů vykoupili část jejich pozemků kvůli rozšíření komunikace,“ zdůvodnil Pročka.

Studii nyní projektant přepracuje do podoby projektu. „Samozřejmě si to vyžádá určité náklady navíc, ale projekt bude připravovat na základě již uzavřeného výběrového řízení z loňského roku stejný projektant. Navíc bude možné využít již zpracované podklady pro kompletní rekonstrukci veškerých sítí pod povrchem a také zčásti podklady pro rekonstrukci komunikace,“ uvedl místostarosta s tím, že nutnou podmínkou bude dopravní průzkum v dané lokalitě zahrnující sčítání vozidel, která tudy projíždějí. Ten nesmí překročit dané normy, jinak by nakonec myšlenka na zachování obousměrného provozu vzala za své.