„Jedná se o lesní pozemky roztroušené různě po okolí s celkovou výměrou 53 hektary,“ uvedla. O vydání dalšího historického majetku usiluje město v zatím neuzavřeném dalším soudním sporu také s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.