„Kruhový rondel nad volarským Starým městem tvoří celkem jedenáct kamenů,“ informoval radní města Roman Kozák.
Přesně se nachází na pahorku U dovu lip. Menhiry byly do Volar přivezeny z Krušných hor, kde ustoupily nové výstavbě. „Na sobotní slavnost Západ slunce u menhirů přišlo sto sedmdesát občanů, kteří sledovali rituál přivítání menhirů, aby se nakonec všichni zapojili i do ohňového rituálu,“ sdělil dále Roman Kozák. Kameny kruhového rondelu byly ozdobeny věnci ze žlutých květin a medem ho obředně přivítala starostka Martina Pospíšilováa keltský druid. Přivítání menhirů se se svým vysoupením zúčastnilo také volarské sdružení Celtica Bohemica. Večer zakončilo posezení na nádvoří volarského muzea.