Hlavními body materiálu, který byl rozpracovanější verzí obdobné studie z roku 2000, je zrušení průjezdu kolem kostela, kruhový objezd o pár metrů výše a malé záchytné parkoviště na náměstí u zde stojící samoobsluhy.

Jestliže zrušení průjezdu nevyvolalo žádnou negativní reakci u dalších prvků shoda rozhodně nepanovala. "Zrušení jednosměrné ulice pod kostelem a narovnání komunikace by mělo dát náměstí lepší tvar a více zapojit kostel i radnici do prostoru. Hlavním smyslem kruhového objezdu je zpomalení aut projíždějících městem. Nová záchytná parkoviště by měla vzniknou podélně po obou stranách silnice směrem na Prachatice a tak šest či sedm míst na náměstí. Ta však nejsou určena pro stálé parkování, ale pro ty, kdo městem projíždějí a chtějí se zde na pár hodin zdržet," představila základní body studie starostka Martina Pospíšilová. Jak poznamenala, k návrhu se musí vyjádřit ještě dopravní policie, která bude mít konečné slovo k tomu co z pohledu dopravy lze či nelze.

Celý materiál je koncipován jako podnět k následné diskusi a hledání schody na základních prvcích a v podstatě jde zatím o práci tzv. "do šuplíku". Jen na vybudování zmíněného obchvatu by totiž krajský úřad, co by majitel komunikace, musel vynaložit řádově desítky milionů korun, což nebude jen tak jednoduchá záležitost. Nicméně by měl být projekt připraven pro případ, že se objeví možnost ocházet se o některý z grantů.

"Tato studie je základem k dalšímu jednání, dalším návrhům a dalšímu rozpracování. Můžeme se scházet ve větší či menší skupině a zapojit veřejnost. Nejdůležitější je si říci, zda půjdeme za touto myšlenkou, která je zachycena v hlavních bodech studie, nebo budeme hledat úplně jiné řešení," vysvětlila smysl předložené studie Martina Pospíšilová.

To že hledání shody nebude snadné nastínili hned první reakce zastupitelů. "Kruhový objezd ve svahu je holý nesmysl, navíc v našich podmínkách. Vemte si jak se rozjíždějí kamiony. Budou vznikat kolony a až napadne sníh, tak se ten kamion nerozjede vůbec. To samé u parkoviště. Při vjezdu na něj bude třeba zastavit, dát přednost a zase budou vznikat kolony. Úvahy o rekonstrukci náměstí jsou jistě dobré, ale nikoli s kruhovým objezdem a parkovištěm na náměstí," vyslovil své výhrady ke studii zastupitel Pavel Trnka, stejně jako jeho kolega Jiří Cigánek, který upozornil, že v případě snahy zachovat v projektu tyto dva sporné prvky nebude moci pro studii hlasovat.

Jeho protinávrh na usnesení, který výhrady reflektoval však neprošel a tak na řadu přišlo schválení původní varianty.

"Nyní se začne pracovat na projektu, který samozřejmě dozná řadu změn, podle toho, jak se k němu budou vyjadřovat odborníci a další zainteresované osoby. Je samozřejmostí, že s každá zásadní změna bude předložena zastupitelům k projednání," nastínil další osud studie radní Roman Kozák.

Jaroslav Pulkrábek