„Budova je opravdu v dezolátním stavu, rozhodli jsme se, že nejlepší bude demolice,“ sdělila starostka Martina Pospíšilová. Město mělo připravenou ještě jednu variantu a to takovou, že by se objekt pokusilo prodat s tím, že by ji majitel opravil. Nakonec od toho upustilo, objekt je v tak špatném stavu, že bude lepší jeho zbourání.
Vedení má již také konkrétní představy o tom, co s plochou po odstranění domu. „Naproti základní umělecké škole se nám po demolici otevře volné prostranství. To bychom chtěli využít k vybudování takového malého náměstíčka. Tím by se před školou vytvořilo mnohem příjemnější a rozhodně vzhledově hezčí prostředí,“ vysvětlila starostka.