„Právě proto mi není lhostejné, proč a z jakých důvodů se člověk nezapojuje zavčasu do tvorby projektů či strategií, pokud k tomu má možnost. Architekt Jakub Nepustil to neudělal, Je to škoda, zapojení do diskuse při tvorbě návrhů a námětů v době, kdy je možné něco změnit, může ovlivnit mnohé k lepšímu,“ konstatovala Hanka Rabenhauptová. Vysvětluje, že i ona s architektem Nepustilem několikrát jednala – například o projektu Město bez bariér a právě vznikající lávce v Osecké ulici. „Mluvili jsme o podobě a tvaru, který by byl vhodný pro občany s omezeným pohybem a orientací či pro rodiče s kočárky nebo seniory. Vše se odehrálo v naprostém pořádku, v pohodě,“ vysvětlovala místostarostka. „Architektovo nedávné vyjádření k problematice sociální bylo ale podle mého názoru velmi nešťastné,“ doplnila Rabenhauptová.

Podle ní město Prachatice spolupracuje s veřejností při plánování sociálních služeb již několik let, zejména od roku 2006, kdy se občanské sdružení Chance in Nature – Local Action Group rozhodlo zahájit proces komunitního plánování na svém území. Na základě vzájemné dohody s městem se potom toto území rozšířilo na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. Tato akce se uskutečnila v letech 2007 až 2008.

„V sedmi skupinách spolupracovali zástupci poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací, uživatelé, zadavatelé a aktivní zástupci veřejnosti. Celkem to bylo přes 140 lidí,“ upozorňovala místostarostka. Komunitní plán sociálních služeb schválilo město Prachatice v roce 2008. Tento plán navrhuje opatření, díky kterým by se měly sociální a doprovodné služby na území města koordinovat a přizpůsobovat občanům.

„Kroky Občanského sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna jsou jen konkrétní realizací plánu, přičemž naštěstí nezůstalo jen u plánů, ale byla zhmotněna myšlenka,“ ujišťovala Rabenhauptová. Vize Domova matky Vojtěchy byla představena již v komunitním plánu sociálních služeb pro rok 2008, který byl schválen zastupitelstvem města – a tím pádem při veřejném jednání. A již tehdy se mluvilo o zařízení pro postižené s různými druhy demencí, kteří z různých důvodů nemohou být v domácí péči, ani využít služeb domů pro seniory. „Nechci se nadále pouštět do argumentace o terénních sociálních službách, které jsou na Prachaticku velmi dobré. Chtěla bych jen vyzvat občany, aby hovořili o věcech veřejných v pravý čas a na pravém místě,“ zakončila Hanka Rabenhauptová.