V hodnotící zprávě ukázal předseda KVD Emil Steinmayer na jednotlivé akce, které byly úspěšně splněny. Patřila mezi ně tři hudební okénka v lidovém tónu, která se těšila pozornosti nejen členů KVD, ale i ostatních členů seniorských organizací a tělesně postižených. Velké pozornosti se těšilo u prachatické veřejnosti vystoupení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ z Brna. Zpestření činnosti pro členy KVD bylo uspořádání čtyři zájezdů za kulturními a historickými památkami. Uskutečnilo se setkání bývalých příslušníků útvaru a přijetí jubilantů ředitelem Krajského vojenského velitelství (KVV) České Budějovice za I. a II. pololetí na klubovně KVD. Sekce techniků uspořádala společenský večer k mezinárodnímu dni válečných veteránů a připravila besedu na téma pořádání automobilových rallye s panem Švecem a panem Hasilem.

Úspěšně pokračovala spolupráce s KVD Rokycany. Předseda KVD Rokycany přivezl pozdravy z Rokycan a plány do další spolupráce.

Zástupce KVV České Budějovice pplk. Ing. Macháček pozdravil jednání a seznámil přítomné s dalšími úkoly a změnami v AČR a na KVV České Budějovice. Předal odměny za práci v KVD jejím členům, kdy ocenil mimořádnou úroveň prachatického KVD v rámci Jihočeského kraje.

Spolupráci s vedením města, úspěšným zapojením členů KVD do Rady seniorů a Poradního sboru seniorů a spolupráci s dalšími organizacemi seniorů a zdravotně postiženými pochválil v diskusi tajemník Městského úřadu Prachatice Karel Pašek.

V diskuzi vystoupil předseda KVD Strakonice pan Podhorský a další předsedové organizací důchodců a zdravotně postižených.

Zároveň v diskuzi také zazněly náměty pro další činnost.