Zde utvořila důstojnou a oku lahodící kulisu slavnostnímu shromáždění, které si připomnělo dvaašedesáté výročí osvobození Vimperka a ukončení bojů druhé světové války.