Už naši předkové pochopili význam ptactva. Ptáček byl lidovým motivem na výzdobu domů, keramiky, kraslic, obřadního pečiva. Ptactva si velmi vážili. Vlaštovka s nimi bydlela u stavení a zbavovala je obtížného hmyzu a signalizovala štěstí tomuto domu. Dravci hlídali jejich pole před hraboši a myšmi. V sadu chránili stromy před přemírou hmyzu a vyzpěvovali pro radost.

Od roku 1992 se vyhlašuje pták roku. Jedná se většinou o ohrožený druh nebo o ptáka, který je něčím výjimečný. Například v roce 1994 šlo o čápa bílého, v roce 2000 ledňáčka říčního, v roce 2010 to byla kukačka obecná. Žáci si mají za úkol zjistit, který druh bude vyhlášen pro letošní rok.
Žáci zavzpomínali na lidovou slovesnost prostřednictvím lidových písní, říkadel a her, příkladem byl motiv z Moravy: „Byl čermáček malý ptáček, zlámal si nožičku, křepelička ještě menší, dala mu hubičku“. Z her uvedeme hru Na ptáčka nebo Ptačí molekuly. Poté následovalo posezení před televizní obrazovkou, kde žáci velmi pozorně sledovali program s názvem Ze života evropských ptáků. Pak děti ve skupinách sestavovaly odpovědi na otázku, jaké jsou charakteristické znaky ptáků. Kontrolou jim bylo pokračování pořadu. Další aktivitou byla skupinová práce nad pěti otázkami: Kde žiji?, Jaké mám hnízdo?, Čím se živím?, Jaký mám hlas?, Zajímavost?. Jednalo se o práci s informacemi a čtení s porozuměním. Poté děti prezentovaly svoje odpovědi před ostatními a bonusem byl hlas představovaného druhu. Předposlední aktivitou byla tvorba biotopů uvedených ptačích druhů. Děti využívaly látky, kostky, modely stromů… Svůj biotop zabydlovaly příslušnými obrázky ptáků.

Závěrem si děti vyzkoušely pexeso, které sestavovaly z obrázků ptačího druhu, k němu přiřazovaly hnízdiště a potravu, kterou se živí. Většinu z nich dokázaly přesně pojmenovat, zbylé si vyhledaly v atlasu k této hře.

Ve škole si pak následně na pracovním listu vyzkoušely, jak dokážou z černobílého obrysu ptáčka identifikovat jeho přesný název, vyhledat si ho v literatuře, vybarvit si ho dle reality.

Tento program doplnil projektové vyučování Tady jsme doma o další oblast.

Alena Bísková