Přestože bylo po letošním roce, kdy platila tak zvaná nulová varianta, jasné, že cena půjde nahoru. Ani více než hodinová diskuze při jednání zastupitelstva ale nepřinesla žádný výsledek.
Ani s jednou variantou na dvousložkovou cenu vody, která byla na zastupitelstvu navrhnuta zástupci společnosti ČEVAK, která v Netolicích provozuje vodovody a kanalizace, totiž Netoličtí nebyli spokojeni. „Na rozšířené radě, kde byli i předsedové jednotlivých výborů, jsme původní návrh na zvýšení ceny o zhruba dvacet procent zamítli s tím, že chceme pro jednání zastupitelstva vypracovat variantní kalkulace návrhů cen, a to o pět korun a o osm procent,“ informoval o výsledku předchozího jednání netolický starosta Oldřich Petrášek s tím, že tyto požadavky byly pro jednání zastupitelstva splněny.
V prvním zmíněném případě by tak cena za vodné činila 35,09 Kč, stočné pak 27,04 Kč. Osmiprocentní navýšení by pro obyvatele znamenalo 36,17 Kč za vodné, 25,53 Kč za stočné. Pevná složka by podle zástupců ČEVAKU zůstala v obou případech stejná, a to 827 korun.
Více než o stanovení ceny ale současní zastupitelé jednali o plánu obnovy vodohospodářského majetku. Debata o vodném a stočném nakonec skončila tak, že byl stanoven vyjednávací tým, který o ceně, jež by měla v následujících letech stoupat, aby byl splněn desetiletý plán na obnovu vodohospodářského majetku, ještě bude diskutovat. „Pro obyvatele to znamená, že dokud nebude o ceně rozhodnuto jinak, platí ta stávající, což je 57,13 Kč za metr krychlový bez DPH,“ doplnil závěrem Petrášek.