„Jen za první čtyři hodiny, kdy byly elektronická registrace a rezervační systém spuštěny, se přihlásilo dvě stě zájemců, což představuje přibližně 670 lodí,“ upřesnil za Správu Adam Diviš. Podle jeho slov je to obdobná situace jako v loňském roce, kdy tento systém pro možnost splouvání Vltavy v úseku Soumarský most – most u Pěkné fungoval vůbec poprvé. „V loňském roce se za první dva dny zaregistrovala zhruba čtvrtina zájemců o splutí z celkového počtu. Letos to vypadá obdobně,“ dodal Diviš.

Ze všech vodáckých tras, které protékají územím Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, je přitom registrace nutná ke splutí pouze v úseku od Soumarského mostu po Pěknou. Registrovat se lze buď elektronickou cestou na internetových stránkách Správy, nebo osobně na registračním místě Soumarský most, a to v květnu jen o sobotách a nedělí, od června do října pak denně, vždy ale pouze v časech od 8 do 11.30 a od 12 do 16.30 hodin.

Současné regulativy vycházejí ze schváleného návštěvního řádu, který platí od prvního května do konce července. To, zda nakonec budou platit konečné termíny pro splouvání, tedy až do 31. října, není jisté. Momentálně totiž stále trvá zjišťovací řízení, které má posoudit vlivy splouvání na celkový ekosystém v tomto úseku. Sice to nikdo nahlas neřekne, ale je možné, že v případě negativního výsledku může být splouvání od Soumarského mostu ukončeno předčasně. Částečně to připouští i Správa, která mimo jiné na svých stránkách k registraci uvádí upozornění, že splouvání všech vyhrazených úseků vodních toků v národním parku od 1. 8. 2010 je vázáno na schválení nového návštěvního řádu.

Nutnost regulovat splouvání horního toku Vltavy od Soumarského mostu po most u Pěkné vyplývá z návštěvního řádu národního parku z nařízení na opatření obecné povahy.

„Změna legislativy vyvolala změnu při přípravě nového Návštěvního řádu NP Šumava. Záměr vyhrazení toku Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most – most u Pěkné ke splouvání, musí být vzhledem k unikátnímu ekosystému řeky podroben posuzování vlivů na životní prostředí. Předpoklad ukončení tohoto procesu Krajským úřadem Jihočeského kraje je začátek června letošního roku“, upřesnil Josef Zollpriester ze Správy NP a CHKO Šumava.

Ani Návštěvní řád, který od prvního května na dočasnou dobu nahradí ten dosud platný, neřeší ale splouvání v uvedeném úseku definitivně a poslouží pouze k překlenutí období do skončení zmíněného posuzování a vydání nového návštěvního řádu se Správa dohodla se zástupci obcí delegovanými do Rady NP Šumava na dočasném návštěvním řádu s platností do 31. července tohoto roku, který jasně stanoví režim splouvání.

„Cena za splutí je stejná, jako loňský rok – dospělí 100 Kč, děti 7–15 let 50 Kč a děti do 6 let jsou zdarma. Každý den v 9 hodin si navíc můžete zvolit splutí úseku s vodáckým průvodcem,“ dodává za Správu koordinátor projektu splouvání Vltavy Adam Diviš. Podle jeho informací dosahovala včera ráno hladina Vltavy na vodočetné lati na pilíři Soumarského mostu k úrovni 63 centimetrů, což by při zachování až do víkendu znamenalo, že pro splutí nebude nutná registrace. „Hladina ale pozvolna plynule klesá. Nutnost registrace je tedy závislá na tom, zda se změní předpovědi meteorologů, kteří hlásí ke konci pracovního týdne srážky, pak by se nadlimitní stav vody mohl udržet,“ odhadoval včera Diviš.

Pokud by se hladina Vltavy v úseku u Soumarského mostu udržela do víkendu, kdy bude poprvé letos možné vyrazit s lodí na Vltavu v tomto místě, alespoň v rozmezí nad 55 a do 61 centimetrů, měli by šanci na splutí v určité hodině i ti, kteří se v systému zaregistrovali na 10. až 12.místě . Při výšce hladiny 50 až 55 centimetrů by ale měli smůlu, protože na vodu smí jen devět lodí za hodinu a nadbytečné lodi se automaticky do další hodiny neposouvají. Útěchou jim pak v takovém případě může být, že jim alespoň bude vrácen registrační poplatek. Podrobnější informace k registraci a podmínkách naleznete na uvedených internetových stránkách Správy.