Jeho znění odsouhlasila Rada Národního parku začátkem května. Součástí návštěvního řádu je také úprava splouvání Vltavy v úseku od Soumarského Mostu po most u osady Pěkná. I nadále ale platí, že tento úsek mohou při stavu vody 50 až 61 centimetrů splouvat lodě pouze registrované. Takové pravidlo vytvořil Národní park Šumava už přede dvěma roky. „Registrace se provádí buď prostřednictvím internetového registračního systému, který bude na stránkách www.npsumava.cz spuštěn ve čtvrtek 21. dubna v devět hodin, nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most, to ale jen v případě neobsazených míst,“ upřesnila tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava Jana Zvettlerová. Za registraci lodě se ale platí. Pro dospělého je cena stanovena na stokorunu. Děti od 6 do 15 let zaplatí padesát korun a děti do šesti let mohou na vodu zdarma. „Platba musí být uhrazena do pěti pracovních dnů po předběžné registraci. Registrace bude automaticky zrušena a platba vrácena zpět, pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny,“ dodala Zvettlerová Registrovaný může zrušit registraci až jeden týden před zamluveným termínem, v takovém případě mu bude platba vrácena. Každé registrované plavidlo obdrží v nástupním místě Soumarský Most registrační známku, kterou nalepí na viditelné místo v přední části plavidla. Od 1. do 31. května smí o víkendu od osmi do osmi splouvat Vltavu šedesát tři lodí v případě, že výška hladiny bude od 50 do 61 centimetrů. Pokud bude hladina vody vyšší není následně počet lodí omezen. Až 1. června je možné pak řeku od Soumarského Mostu do Pěkné splouvat už denně, ovšem za stejných podmínek.