Z toho důvodu se chce Vimperk ucházet o dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu. „Netýkal by se jen města, ale celé oblasti s rozšířenou působností. Pro tu by se zpracovával páteřní plán, pro samotné město Vimperk by se dělal detailní plán. To ale předpokládá vedle mapování i vybudování hlásičů přímo v terénu, tedy osazení srážkoměrů a hladinoměrů,“ shrnul starosta Vimperku Bohumil Petrášek. Ty by včas signalizovaly buď zvýšení hladiny toků v okolí, nebo větší přívalové srážky. „Momentálně se vytipovávají vhodné lokality přímo v terénu. V návaznosti na to by mělo být zřízeno pracoviště pro shromažďování a vyhodnocování informací,“ doplnil starosta.

Součástí dotačního programu je i vybudování bezdrátového rozhlasu ve městě Vimperk. Požadujeme ale, aby do toho byla zahrnuta také osada Klášterec, která je v údolí ohroženém možným zasažením. Předpokládané náklady jsou velmi na hrubo řečeno kolem pěti milionů korun,“ dodal Petrášek s tím, že finanční spoluúčast města by měla být v úrovni dvaceti procent.

V současnosti jediné místo, kde se měří hladina vody na Volyňce, je až u Sudslavic, tedy daleko pod Vimperkem. Neřeší tedy možnost včasného hlášení případného ohrožení stoupající vodou ještě před městem. „Chceme další body v horní části toku nad městem u Lipky, a pokud se nám to podaří, také na Pravětínském potoce. Srážkoměry bychom chtěli dát do plochy bezlesí, kde je předpoklad, že by přívalové srážky rychle odtekly a mohly následně způsobit značné škody. O dalších opatřeních, jako jsou poldry, v našich podmínkách neuvažujeme,“ uzavřel starosta Petrášek.