V těchto oddílech vede děti od těch nejmenších, kterým je teprve dva a půl roku. Ty se seznamují s vodou vlastně hned poté, co se naučily chodit, a to při kurzech plavání rodičů s dětmi, které prachatický DDM pořádá již druhým rokem. „Je to vlastně plavání rodičů s dětmi, při němž se ti nejmenší poprvé seznamují s vodou a učí se úplné základy plavání. Začali jsme před dvěma lety v době, kdy těm dětem bylo o něco více než dva roky, teď jim budou čtyři roky a od září už by měly přestoupit do přípravky. V kurzu plavání s dětmi ale budeme pokračovat, protože teď ho budou navštěvovat jejich sourozenci,“ popisovala charakter práce s těmi nejmenšími Milena Matějková s tím, že se staršími dětmi už rodiče plavou jen občas a děti již ovládají splývání, plavání na zádech, potápí se a skákají do velkého bazénu.

Starší z těchto nejmladších chodí na svou hodinu do bazénu ve středu od půl páté odpoledne, ti mladší se svými rodiči ve stejný čas v úterý.
Dalším kurzem, který Milena Matějková vede, je přípravka. Tu navštěvují předškoláci a žáci prvních tříd základních škol, každý týden ve středu a čtvrtek od půl čtvrté. A i když už dětem v tomto období přibývá plaveckého učiva, stále ještě se jejich výuka opírá ponejvíce o herní prvky.

„Učí se souhře při plaveckých způsobech znak a prsa, dále základní prvky plaveckého způsobu kraul, nebo třeba správnému dýchání. Výuka je ale hodně prokládána herními prvky, jako je lovení puků nebo skoky do vody. Při těchto aktivitách se děti také učí, je to ale pro ně hra,“ vysvětlovala Milena Matějková.

Hodiny od půl třetí do půl čtvrté při úterním či čtvrtečním odpoledni jsou vyhrazeny pro děti zhruba od druhých tříd základní školy. Ti už ovládají všechny základní plavecké způsoby a jsou schopni za hodinu uplavat třeba i čtyřicet bazénů, celkem tedy jeden kilometr. Stále ještě ale zdokonalují svou techniku a plavou s pomocí nadlehčovacích prvků, jako jsou ježci či desky.

„V jarních měsících potom absolvují své první okresní závody, kde mají možnost vyzkoušet si tu atmosféru, přičemž závodí za TJ Libín,“ vysvětlovala déle plavecká trenérka.

Deseti až jedenáctiletí plavci se pod vedením své instruktorky scházejí vždy v úterý od půl čtvrté do půl páté odpoledne a ve středu od půl třetí do půl čtvrté. Ti již na okresní závody běžně jezdí, a podle Matějkové se pravidelně umisťují na předních pozicích.

„Jejich hodina, to už je opravdu systematický trénink na závody. Umí už všechny plavecké způsoby včetně „delfína“ a tito plavci postupně přecházejí do té nejkvalitnější skupiny, kterou vede Hana Kalná,“ vysvětlila závěrem Milena Matějková. Ta se plaveckému výcviku začala věnovat už v roce 1989, kdy působila jako cvičitelka plavání v tehdejším Středisku plavecké výuky ve Volarech. V témže roce ale přešla do Prachatic, kde potom dalších dvacet let působila jako cvičitelka plavání v místní plavecké škole, přičemž ve svém volném čase jako externistka vedla plavecké oddíly DDM Prachatice. V současné době pracuje v DDM Prachatice.

„Práce je pro mě koníčkem, i jakýmsi posláním. Vždy jsme se chtěla věnovat nějaké kombinaci sportu a práce s dětmi, a tohle je to, co mě naplňuje. Je to rozhodně zvláštní pocit, když vidím někoho, koho jsem učila plavat, a on mi na kroužek vede svého malého potomka,“ doplnila s úsměvem Matějková.