„Chybějí nám už jen drobnosti k administrativnímu vyřízení, ale už začínáme s opravami,“ trochu s úlevou konstatoval včera starosta městyse Karel Matějka. Opravy se momentálně týkají poškozené kanalizace a částí komunikací. „Počítáme s tím, že práce budou pokračovat přes celé léto a ty, které jsou menšího rozsahu a mohou ještě počkat, dokončíme možná až v září nebo říjnu,“ odhadoval Karel Matějka.
Jedním z míst, které v loni poničila voda, je sportovní areál na Sokolské louce. „Nějaké práce už jsme tam dělali. Hlavně se čistily odvodňovací stoky a opravovaly se valy. Zhruba do čtrnácti dnů bychom měli začít s opravou oplocení,“ shrnul Matějka s tím, že se ještě odvážejí zbytky naplavenin, které v areálu místy zůstaly. „Zakládal se také nový trávník a čekají nás další opravy některých dětských herních prvků,“ doplnil starosta Strunkovic. Z devadesáti devíti procent jsou škody hrazeny z povodňových dotací.