Problém s černými kopáči město zaznamenalo poprvé zhruba přede dvěma lety. Velký rozmach ale nastal v červnu loňského roku a bohužel podle slov netolického starosty Oldřicha Petráška stále nepolevuje. Jak uvedl Petrášek, s příchodem jara počet výkopů opět výrazně stoupl. „Pravděpodobně cítí, že se daná lokalita brzy uzavře. Nálety černých kopáčů tak stále narůstají, a to i přes to, že téměř denně lokalitu kontroluje policie i hajný. Problém je i s tím, něco jim dokázat. Jejich skupinky jsou totiž dobře organizované, a tak se na případnou kontrolu včas upozorní. Auta totiž parkují jinde a pokud se k lesu blíží nějaké auto, dají si hned vědět,“ popsal chování černých těžařů starosta Netolic s tím, že v zasažené oblasti dnes nejsou výjimkou ani čtyřmetrové díry. Honbou za žádoucími vltavíny kopáči proměnili více jak hektar pozemku v měsíční krajinu. Podle slov Oldřicha Petráška ale nebezpečí hrozí i od podkopaných kořenů stromů. Jak dále uvedl, problém s černými kopáči by ale mohl být brzy vyřešený. Již koncem dubna totiž do lokality nastoupí firma, která vltavíny legálně vytěží. A tím zamezí i dalšímu nárůstu zdevastovaných míst, která by v nejhorších případech mohla být i životu nebezpečná. „Nebezpečí je veliké. Pokud by do jámy spadl dospělý člověk, měl by co dělat, aby se z ní dostal ven. Natož malé dítě. V tomto případě bych nechtěl mluvit ani o následcích,“ mluvil o zdevastované lokalitě starosta. Podle jeho slov bylo spuštění legální těžby jedinou možností „Kvůli nedostatečné legislativě a vymáhání práva nám nezbylo nic jiného, než těžbu prostřednictvím specializované firmy legalizovat. Těžbě samozřejmě bude předcházet geologický průzkum, se kterým se zanedlouho začne. Ten ukáže, kolik ložisek se zhruba v dané lokalitě nachází,“ dále uvedl Petrášek, který upřesnil, že věc už v současné době naštěstí postoupila. Minulý pátek totiž v oblasti specializovaná firma začala zahrnovat nebezpečné výkopy po černých kopáčích. Místo by následně ale měla také oplotit. „Musíme ještě dořešit, za jakých podmínek bude daná lokalita firmě pronajata. Až poté dojde k samotné těžbě. Po vytěžení dnes tak oblíbených vltavínů se oblast nakonec zrekultivuje,“ doplnil závěrem Oldřich Petrášek. Naleziště vltavínů u Netolic je diskutovanou lokalitou i mezi geology. Pokud by totiž bylo legálně těženo jen kvůli vltavínům, bylo by asi jediným takovým místem v celé republice. „Vím o lomu na písek a štěrk, kde se vltavíny získávají v přidružené výrobě, že by se ale těžily jen vltavíny, o tom jsem nikdy neslyšel. Toto naleziště u Netolic je navíc z mnoha stran dosti komplikované. Podloží není písčité ale jílovité, takže by zpracování zeminy bylo náročnější. Navíc kvalita vltavínů z okolí Netolic je na rozdíl třeba od těch hornochrášťanských opravdu nevalná, takže vlastně ani nevím, kdo takové vltavíny poptává,“ konstatoval geolog, který si nepřál uvést své jméno s tím, že si nedokáže představit fungování takového provozu. „Taková výroba by vyžadovala speciální výrobní linku a další nezbytnosti. A nikdo neví, zda by se to vyplatilo,“ doplnil geolog.