Na rozdíl od Vimperka a Záblatí, kteří se pyšní znakem starým několik století a tedy žádali pouze o schválení vlajky, odvezl si starosta Horní Vltavice spolu s vlajkou i obecní znak.

„Odsunutý řezbář Alois Paulik vyřezával znaky šumavských obcí a tak ho napadlo vyřezat znak i své rodné obce. Spolu se svým bratrancem Rudolfem, který byl povoláním litograf, pak zpracovali návrh, který byl po delší době za veřejného souhlasu přijat a používal ho spolek německých rodáků a po roce 1990 i samotná obec. Protože však nevyhovoval pravidlům heraldiky, museli jsme ho dát drobně upravit,“ popsal starosta Jiří Fastner vznik znaku.

Schválený znak má ve zlatém štítě zelený vrch a v něm nad dvěma zúženými vlnitými břevny vykořeněný pahýl stromu. Nad vrchem se pak nachází štítek se stříbrným pohárem provázaný dvěma smrky přirozené barvy. Tedy symbol pralesa, Vltavy, sklářství i Zlaté stezky. Z něho vychází i podoba vlajky.

Vimperk získal znak při povýšení na město v roce 1479. Podobu vlajky vybírali zastupitelé několik posledních let a nikdy nedošlo ke shodě. Z návrhů heraldiků nebyl přijat žádný a tak došlo k vypsání veřejné soutěže, kde dostali šanci vybrat vlajku samotní občané.

Tu vyhrál Milan Mysliveček a zapsal se tak nesmazatelně do dějin města. “Vlajka vychází ze základních barev městského znaku, tedy bílé, resp. stříbrné a krokve stylizující počáteční písmeno názvu města, tedy písmeno V,“ přiblížil podobu vlajky Jan Plánek z odboru školství, kultury a cestovního ruchu vimperské radnice.

I Záblatí se inspirovalo svým znakem, který obdrželo v roce 1400 při povýšení na městys. Na zlatém, tedy žlutém listě, se v pravém rohu nachází zkřížená sekera s hořící loučí.