V loňském roce, což je zhruba po třech letech užívání budovy, se na fasádě Domu s pečovatelskou službou Vitějovice objevily některé závady.
„Jedná se zejména o popraskání a opadávání omítek ve spodní části fasády a také na soklu budovy,“ upřesnil starosta obce Jan Pech.
Obecní úřad proto vyrozuměl stavební firmu, která stavbu prováděla.
Vzhledem k tomu, že zhruba za měsíc bude v obci pouť, stavebníci se postarají o to, aby byla budova do tohoto termínu v náležitém stavu.
Obecního úřadu se náklady na opravy netýkají. „Provedené stavební práce jsou v záruce ještě po dobu jednoho roku,“ sdělil starosta Jan Pech.