/ Příští rok obec oslaví kulatiny.
V srpnu 28. uplyne 725 let od první písemné zprávy o Vitějovicích.
V této souvislosti uvažují zastupitelé i o možném vyhotovení publikace, která by měla zachytit historii Vitějovic včetně sboru dobrovolných hasičů a tělovýchovné jednoty, včetně spolkové činnosti v obci, samozřejmě z fotodokumentací.
„Před pětadvaceti lety již jedna publikace vydána byla, přejít takovéto výročí bez jediné písemné zmínky o obci, by byla veliká škoda,“ shodli se zastupitelé.
Oslavu plánují tak, aby byla spojena s výstavou starých fotografií nejen pro zhlédnutí obyvateli obce, ale i pro přespolní návštěvníky. Aby se výstava stala reálnou, zastupitelé obce se shodli na tom, že osloví rodáky, kteří by přispěli nejen svými fotografiemi či různými příběhy z dob, na které si generace mladých lidí jen stěží pamatuje, ale i různými doplňujícími příběhy.
„Oslovíme i různé organizace, stejně tak i autory, kteří by knihu zpracovali,“ uvedl starosta obce Jan Pech. V příštím roce snad bude možnost finanční podpory, kde se obec pokusí požádat o dotaci, ale nejprve musí být zřejmé přesné náměty a co vše má publikace obsahovat. Poté se zastupitelé budou zabývat i tím, komu zadají celé zpracování publikace.
Do té doby, než bude obec o finanční podporu žádat, musí mít jasno i o výši nákladů na vydání a počet výtisků publikace. Kniha vázaná v pevných deskách bude sice dražší záležitostí, ale na druhou stranu 725 let obce od první písemné zprávy o Vitějovicích nemůže být přehlédnuto.
Finální podobu knihy či jiné publikace zastupitelé upřesní na dalších jednáních zasedání zastupitelstva, podle získaného informativního materiálu.