Cesta vede ke stavební parcele s nemovitostí, a vzhledem k tomu, že majitel chce nemovitost rekonstruovat a přístupnost na ni je ztížena, žádá obec jako majitele o její opravu.
„Lidé, kteří používají obecní cesty, aby se dostali například na své pozemky, nebo ke svým domům, které jsou roztroušeny po samotách, po obci údržbu cest takového druhu doposud nepožadovali. Prováděli ji na své náklady sami,“ uvedl starosta obce Jan Pech s tím, že žádost tohoto druhu zastupitelé nemuseli řešit.
Cesta je místy široká jenom zhruba dva metry a její délka je přibližně kilometr a půl. Pro obecní rozpočet by tedy jakákoliv její úprava představovala nemalou investici, zvláště jedná-li se o celkové zpevnění.
„Peníze by byly lépe investovány například na opravu komunikace u kostela svaté Markéty,“ netají reálnější investici zastupitelé.
Zastupitelstvo obce v první řadě rozhodlo o tom, že nejprve vyzve majitele okolních pozemků, aby prořezaly porosty, které brání v průjezdnosti. Ve druhé řadě také o tom, že vyzve několik firem, aby zaslaly cenové nabídky ve dvou variantách, jak na drobné úpravy například zavezení nerovného terénu, tak i celkové zpevnění celé cesty.
„Celá záležitost včetně cenových nabídek bude předmětem následujících zasedání,“ dodal závěrem starosta obce Jan Pech.