Dopravní hřiště ve Vimperku bude. Pro děti z celého Vimperska, které zatím musely kvůli výuce pravidel silničního provozu na dětské dopravní hřiště dojíždět až do Prachatic, tak bude výuka pravidel chování na silnicích zase o něco jednodušší. Ve Vimperku přitom dopravní hřiště ani nikdy nebylo. Teď už je jasné, že od října bude pro děti i jejich rodiče situace rozhodně přívětivější, o čemž mimo jiné rozhodlo i přidělení grantu. O ten přitom Vimperští žádali již v minulém roce, ovšem až letos byla žádost úspěšná „Po dopravním hřišti byla dlouhodobě poptávka, Prachatice sice nejsou až tak daleko, ale přeci jen jsou trochu z ruky. Do Prachatic navíc jezdily na dopravní hřiště i děti z naší spádové oblasti, takže jsme rádi, že teď už nebudou muset tak daleko,“ vysvětlila důvody ke zřízení dopravního hřiště Eva Mikulová z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku, která má na starost zajištění činnosti spojené s údržbou dětských hřišť a mobiliáře ve správním obvodu Města Vimperk. Dopravní hřiště by podle všeho mělo být umístěno na asfaltové ploše v parku nedaleko Základní školy TGM, a protože škola tuto plochu využívá k nejrůznějším aktivitám, nebude hřiště svislým dopravním značením vybaveno nastálo. „Není to sice moc obvyklé, ale až čas ukáže, jestli to bude nevýhoda, nebo výhoda,“ upřesnila Eva Mikulová. Dětské dopravní hřiště, které bude přes prázdniny vznikat poblíž Základní školy TGM ve Vimperku, by mělo být otevřeno i pro děti z okolních obcí. Ty totiž, stejně jako Vimperské děti, musely zatím dojíždět na dopravní hřiště až do Prachatic. Investice, která město bude stát zhruba sto čtyřicet tisíc korun, bude z části zaplacena i z dotace, kterou město získalo po úspěšné žádosti v grantovém programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení“ na konci května. Hřiště, na jehož dodavatele v současné době město vypsalo výběrové řízení, bude vybaveno trvalým vodorovným značením, svislé dopravní značení bude mobilní. „Dvojí dopravní značení není jistě příliš obvyklé. Mobilní dopravní značky se ale mohou stát i výhodou, když budeme myslet na to, kolik věcí v mobiliáři města se potenciálně může stát terčem vandalství,“ uvažovala Eva Mikulová z Městského úřadu ve Vimperku. „Doufáme, že dopravní hřiště bude hojně využíváno jak základními nebo mateřskými školami, tak i veřejností, aby se zejména naši nejmenší naučili bezpečně se pohybovat v silničním provozu,“ přála si Eva Mikulová závěrem.