To alespoň slibuje vedení vimperské radnice. „Zapojili jsme do akcí k tomuto výročí nejen místní spolky, ale také podnikatele v cestovním ruchu, tedy restaurační a ubytovací zařízení, cukrárny a kavárny. Zapojí se i vimperský zámek a informační středisko města,“ shrnula úvodem místostarostka Vimperku Jaroslava Martanová. Turisté a návštěvníci města by se měli snadno orientovat, kde na ně některá ze specialit čeká. „Všechny objekty, které se k akcím připojí, budou označeny rožmberským znakem. Tam se pak budou návštěvníkům nabízet speciální menu nebo cukrovinky k rožmberskému roku,“ uvedla Martanová. Město navíc vydá brožuru, kde budou představeni všichni partneři i program oslav včetně celého programu Kulturního léta pod Boubínem. Rožmberský rok odstartují Vimperští ve druhé polovině května. „V zámecké kapli plánujeme na 22. května na 14. hodinu odpoledne zahájení Rožmberského roku s představením partnerů. Místní divadelní spolek k této příležitosti chystá krátké představení, při kterém do Vimperka dorazí Petr Vok se svým fraucimorem, a my jim za město představíme, jakou nabídku mu na léto chystáme, aby tu s celou svou družinou zůstal,“ poodhalila část zahájení místostarostka. Zajímavostí vimperských oslav Rožmberského roku bude speciální cukrovinka. „Manželé Kůrkovi z cukrárny pod zámkem představí čokoládový dukát Petra Voka se znakem města. Takže budeme mít i svou vimperskou měnu,“ pochlubila se Jaroslava Martanová jednou ze specialit, která by měla být představena právě 22. května. Ani termín zahájení nebyl vybrán náhodně. „Náš záměr byl, aby speciální rožmberské menu mohlo být nabízeno návštěvníkům již při Vimperské pouti, která se koná o týden později, tedy 29. května. Od toho dne by mělo být město ozdobeno rožmberskými prapory po celou letní turistickou sezonu,“ dodala místostarostka. Kulturní program ale ve Vimperku květnem neskončí. „V létě plánujeme věnovat Rožmberkům také ukázky prací dřevosochařů. V srpnu pak plánují naše spolky velkou šermířskou bitvu. Hlavní program je pak v plánu poslední srpnovou sobotu, kdy by měl městem projít velký rožmberský průvod včetně zástupců cechů v krojích a na zámku bude celodenní program pod záštitou místních spolků. Počítáme i se zapojením zahraničních hostů, kdy by k nám měli dorazit zástupci řemesel z Bavorska,“ dodává Martanová. Zkrátka by neměli přijít ani ti, kteří z návštěvy v cizím městě zasílají svým blízkým papírové pozdravy. „Plánujeme vydat také speciální pohlednici města, jejímž námětem je kopie velkého obrazu města z roku 1670, který je na vimperském zámku. Veškeré informace k rožmberskému roku by měly být návštěvníkům k dispozici na všech 24 kontaktních místech, které se vztahují k Rožmberskému roku, včetně Pražského hradu, zahrnuty budou také do kalendáře akcí vydávaného Správou NP a CHKO Šumava, v katalogu regionální rozvojové agentury a rádi bychom, aby se propagace dostala i do dalších partnerských informačních středisek jak v Jihočeském kraji, tak v bavorském příhraničí,“ doufá Jaroslava Martanová. Již nyní je na webových stránkách odkaz na Rožmberský rok. Ten by ale měl být od 22. května ještě bohatší. Od tohoto data se totiž bude možné proklikat až k nabízenému menu jednotlivých restaurací zapojených do oslav Rožmberského roku.