Zvýšený počet přestupků proti veřejnému pořádku, nárůst nevhodného chování a činností, ohrožující mládež a obyvatele města, to vše vedlo před časem vedení vimperské radnice k záměru vytvořit komplexní obecně platnou vyhlášku. Ta nahradí s účinností od 10. července hned tři zatím platné vyhlášky, které ale neřešily všechny požadavky, které vimperská radnice klade na veřejný pořádek ve městě. To se týkalo například hlučných činností, prostituce, nebo poškozování veřejné zeleně. Městu a jeho obyvatelům se sice podobné výlevy nelíbily, ale chyběl nástroj, který by takové jevy vymezil a umožnil postihovat. To se má nyní změnit.

„Oproti dosud platným vyhláškám přibyly zejména konzumace alkoholu a kouření na veřejných místech, sportovištích a dětských hřištích, poškozování veřejné zeleně nebo poškozování obecního majetku. To se týká například mládeží oblíbeného sezení na opěradlech laviček a podobně,“ uvedl ke schváleným změnám místostarosta Bohumil Petrášek.

Nově se do vyhlášky dostalo také čichání toluenu, které neupravovala žádná vyhláška. „Toluen totiž nepatří mezi omamné a psychotropní látky,“ upozornil na paradox v současné legislativě velitel městské policie Pavel Dub s ohledem na to, že tato chemikálie je pro svou dostupnost bez větších omezení vyhledávána pro své toxické účinky zejména mládeží.

Vyhláška bude upravovat také plakátovací plochy, vymezení území a také časová omezení pro některé vyjmenované činnosti.

Nová vyhláška by měla především dát městské policii do rukou legislativní rámec, aby mohla vyžadovat dodržování základních parametrů slušnosti. „Chceme se zbavit negativních jevů, jako je žebrání, vymáhání finančních darů, prostituce, poškozování obecního majetku a zklidnit nepříjemné dění ve městě, které se začalo v poslední době objevovat,“ uvedl místostarosta Vimperka Bohumil Petrášek.

Některé činnosti, jako je prostituce, budou vyhláškou zakázány plošně na celém území města, jiné podle vymezeného území. „Jedná se především o místa, kde se schází větší počet lidí, což jsou vlakové a autobusové nádraží, parkoviště u obchodních domů a především dětská hřiště a sportoviště, od nichž chceme tyto negativní jevy vytlačit,“ doplnil Petrášek.

Sankce vyplývající z vyhlášky, asi jako u většiny takovýchto předpisů, budou mít jakési zaváděcí období. „Zpočátku se bude městská policie snažit řešit přestupky domluvou, ale následně nastoupí jasné sankce. Přísnější chceme být v případě opakovaných přestupků. Tam, kde víme, že už domluva nepomůže, nastoupí finanční sankce okamžitě,“ varoval Petrášek. jeho slova potvrdil i velitel městských strážníků Pavel Dub. Neznalost zákona sice neomlouvá, ale při řešení přestupku budou podle jeho slov strážníci přihlížet i k tomu, zda se ho dopustil návštěvník města, nebo místní obyvatel. „Určitě není na místě, abychom od začátku lidi hned pokutovali. Nejprve je potřeba hlavně obyvatele města seznámit s novou vyhláškou. Strážník při řešení přestupku bere do úvahy všechny okolnosti včetně místa bydliště. Fakt je, že v převážné většině porušují vyhlášky místní obyvatelé.

K možnému nárůstu přestupků po nabytí účinnosti vyhlášky místostarosta Petrášek uvedl, že jakmile se nastoupí cesta výrazných represí, přestupky na začátku narostou. „Lidé se ale novým podmínkám rychle přizpůsobí a zorientují se v dané situaci. Totéž jsme zažili ve chvíli, kdy městská policie začala s měřením rychlosti. V krátké době se doprava ve městě znatelně zklidnila,“ uzavřel Bohumil Petrášek.