Před dvěma týdny nařídil zazdít veškeré otvory do budovy starosta Vimperka Pavel Dvořák na vlastní zodpovědnost. To původní, jež nechal v minulosti udělat soukromý vlastník, vzalo časem a dílem přičiněním lidí za své. Výsledkem bylo mimo jiného také zázemí pro drogově závislé a páchání přestupků.
„Když jsem na místě viděl stříkačky, plechovky od toluenu a doslova doupě pod střechou na trámech, museli jsme jednat. Nebezpečí, kterým byla ohrožena naše mládež, převyšovalo riziko rozhodnutí nechat zazdít soukromý objekt,“ zdůvodnil své rozhodnutí Pavel Dvořák. Náklady na provedenou práci jsou kolem tří tisíc korun, které bude radnice na vlastníkovi objektu vymáhat. „Jsme s ním v kontaktu, ale situace je trochu komplikovanější. Objekt je totiž součástí exekučního řízení, proto jsme pověřili vedoucího odboru výstavby a územního plánování Václava Kokšteina jednáním s exekuční komorou včetně právních důsledků. Současně byly učiněny kroky k zahájení správního řízení, otázkou zatím zůstává, s kým má být vedeno. Zatím nevíme, zda je stále vlastníkem občan SRN, nebo exekutor, případně banka,“ upozornil Dvořák.
Podle Václava Kokšteina navštívil již majitel stavební úřad ve Vimperku. „V podstatě poděkoval za opatření, která město na jeho majetku udělalo a nabídl úhradu vzniklých nákladů. Přislíbil rovněž, že v nejbližší době osloví Finanční úřad v Praze, aby bylo urychleno exekuční řízení formou vyhlášení dražby objektu. Potvrdil i to, že jeho firma už do budovy dále investovat nehodlá a přivítal by tudíž zájemce o koupi, případně o dlouhodobý pronájem,“ shrnul dosavadní vývoj Václav Kokštein.
S ohledem na dlouhodobý stav je toto prvním příslibem na změnu, k níž by mohlo dojít rámcově v řádu několika týdnů. „Z hlediska stavebního úřadu nemůžeme ve věci aktivně zasahovat. To, že mu do objektu někdo vleze, je spíše věcí občanskoprávního sporu. My bychom mohli zasáhnout teprve ve chvíli, kdy by objekt svým stavebním stavem ohrožoval lidi, což se momentálně neděje. V tuto chvíli je to vlastně opuštěná stavba, kterých jsou po České republice stovky,“ dodal Václav Kokštein.
Pokud se týká dohledu nad bezpečností stavby i okolí, podle starosty Dvořáka se ve zvýšené míře věnuje oblasti hlídkovou činností jak městská policie, tak policisté z místního obvodního oddělení. Vedení vimperské radnice nicméně připouští, že ví o dalších objektech, které jsou zázemím pro podobné aktivity. „Je to jeden dům v Pasovské ulici. Sice je zavřený a zabezpečený, ale čekáme na jeho demolici v souvislosti s rozšířením silnice na Strážný. Nicméně to je jen jeden dům, pak je tu několik dalších privátních míst, ať už ve městě nebo v jeho okolí,“ upozornil starosta.