Rada města proto rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování studie možnosti překlenutí železniční trati mimoúrovňovým přejezdem. „V rozvojovém plánu Vimperka bude tato lokalita určitě klíčovou pro další výstavbu. Špatný přístup a navíc křížení s železniční tratí bychom proto rádi řešili přemostěním v místě, kde železniční trať vede poměrně hlubokým zářezem ve skalním masivu,“ uvedl starosta Vimperka Pavel Dvořák.
Pro celou oblast se navíc bude postupně zpracovávat generel dopravy a právě tento způsob řešení by měl být podle Pavla Dvořáka součástí první fáze.