Obrovské škody vznikly zejména na infrastruktuře od vodovodních a kanalizačních řadů, přes čistírny odpadních vod až po místní komunikace. „Momentálně se začalo pracovat na tak zvaném vimperském metru, tedy na zatrubněné části vodovodního řadu v lokalitě od hotelu Anna až po starý pivovar. Byl jsem se osobně na místě podívat a musím přiznat, že jsem byl nánosy doslova zděšen,“ shrnul starosta. Podle jeho vyjádření se v místech, kde se nyní pracuje, nacházejí zhruba metrové nánosy, a to nejen písku, ale hlavně hrubého štěrku a také velkých kamenů.
Další část projektů, která se týká obnovy a oprav kanalizace a otevřených vodních toků, leží dosud na ministerstvu zemědělství. „Trochu mne udivuje, že každé ministerstvo pracuje různě rychle,“ pozastavil se starosta. Právě v případě resortu zemědělství čekají Vimperští na schválení šesti grantů a na dalších třech projektech pracují.

Většina připravovaných projektů přitom počítá s termínem dokončení ještě v letošním roce. „Nedá se nic dělat, prostě bude město letos rozkopané o trochu víc, ale opravit to musíme,“ upozornil starosta Dvořák a zdůraznil, že nutnost oprav vyvolává také zvýšený únik vody z poškozeného vodovodního řadu. V jednom místě dokonce vodovodní potrubí viselo nad vymletou kavernou šestkrát jeden metr. „V minulosti jsme se potýkali se ztrátami pitné vody v řádu sedmnácti až osmnácti procent. Po posledních přívalových deštích ale ztráty vzrostly téměř o deset procent,“ sečetl Dvořák.