Také proto v současnosti Vimperk připomíná v některých částech spíše jedno velké staveniště.
„Je to něco za něco,“ podotkl starosta Vimperka Pavel Dvořák v souvislosti s pracemi zejména na sídlišti. „Je třeba si uvědomit, že momentálně se ve Vimperku z různých zdrojů od soukromých až po státní investuje do různých akcí zhruba 240 milionů korun. To považuji za obrovský úspěch a mimořádnou příležitost, dokud je možné sehnat především prostředky z různých dotačních titulů a státního rozpočtu. Na situaci, že se letos bude ve městě hodně kopat, bourat a stavět, jsem předem upozorňoval ve chvíli, kdy bylo jasné, že se nám podařilo sehnat finanční podporu na různé akce,“ dodal Pavel Dvořák.
Nejcitelněji se tak stavební ruch promítá do parkování, a to jak v samotném centru, tak především na sídlišti. „Proto jsme se dohodli s městskou policií, že otázku parkování budeme řešit trochu shovívavěji, i když vyloženě nevhodné a arogantní chovní řidičů nebudeme tolerovat ani v této vypjaté situaci,“ upozornil Dvořák. Pokud jde o kritická místa, je jím samotné centrum města, kde se pracuje na parkovišti v bývalé tržnici, uzavřena je jinak frekventovaná ulice Nad Stadionem. „Pokud se týká sídliště, tam je řada překopů kvůli úpravám teplovodních rozvodů, pokládají se optokabely a buduje se hřiště s umělým povrchem. Do toho jsou tu v plánu ještě opravy povodňových škod,“ shrnul starosta Dvořák dopravní nepříjemnosti na sídlišti. Jedinou úlevou v danou chvíli pro obyvatele této lokality tak může být snad jen to, že se město snaží provádět práce na etapy, aby bylo možné zajistit alespoň jednosměrný provoz tam, kde je to možné. Další komplikace nastanou v srpnu na Sušické ulici, kde se začne v souvislosti s výstavbou obchodního domu Tesco budovat připojovací komunikace k vlastnímu centru a k parkovacím plochám v celém areálu.
„V těchto dnech se začíná s podvrty kvůli připojení na kanalizaci a vodovodní řad. Sice už mělo být vše hotovo, ale harmonogram prací musel investor kvůli špatnému počasí na jaře posunout. Nicméně do konce září by snad vše mělo být dokončeno,“ doufá starosta Vimperka Pavel Dvořák.