Změnu stavu se rozhodla řešit vimperská radnice. Její vedení již zahájilo jednání s vlastníkem objektu.
„Kolem stavby restaurace, vývařovny a obchodního a kancelářského centra je doslova nepořádek. S majitelem jsem neoficiálně jednal zhruba před rokem, ale nic se nezměnilo. Proto jsme s ním opět jednali minulý týden, tentokrát již velmi vážně,“ potvrdil starosta města Pavel Dvořák. Výsledkem je podle jeho vyjádření sepsaná dohoda, v níž se soukromý vlastník zavazuje ke konkrétním krokům. „V první řadě je to zabezpečení stavby jako takové, dále zabezpečení stavebních buněk, které jsou volně přístupné a v ne právě dobrém stavu. Dohoda také uvádí konkrétní termíny pokračování stavebních prací a termín dokončení celého objektu, a to včetně sankcí, které bude město v případě nedodržení termínů na investorovi vymáhat,“ upozornil starosta s odkazem na zákon o obcích .
Dohodli i termíny
„Je to jasná zpráva pro obyvatele sídliště Míru, že se stavba musí nejpozději do pololetí příštího roku zabezpečit a vyčistit její okolí. Dále do konce roku 2011, do kdy má stavebník platné stavební povolení, je závazek dokončit stavbu. Chápu, že jsou ve hře otázky financování výstavby, ale nelze dlouhodobě tolerovat tento stav,“ dodal starosta.
„Na termínech jsme se s investorem domluvili, není to určitě tak, že bychom mu je diktovali my. Navíc teď neřešíme fakt, že stavba je dlouhodobě rozestavěná, to je jiná věc. My chceme, aby kolem stavby byl pořádek a byla dobře oplocená. Jestli bude investor realizovat záměr deset patnáct let, je to jeho problém, jsou to jeho peníze,“ uvedl místostarosta Bohumil Petrášek.
Změnit by se tak po létech mělo zatím alespoň okolí stavby, která nepatří právě k chloubám sídliště, jehož podobu se město snaží postupně vylepšovat. „Dnes jsme ve fázi, že zateplujeme naše panelové domy, městská správa bude více investovat do městských domů, budeme tu stavět hřiště,“ dodal starosta.
Na tahu je vlastník
Projekt už řešilo také minulé vedení vimperské radnice, bohužel bezúspěšně. „Byla dokonce doba, kdy město chtělo od majitele objekt odkoupit, ale na tuto nabídku nereagoval. Teď je to tedy na něm a on musí říci, co bude dál,“ uzavřel starosta Pavel Dvořák.