„Strážníci do této doby neměli osobní příplatek jako takový. Každý měsíc bývalý vrchní strážník vyhodnocoval jejich činnost a na základě toho dostávali odměny, ne osobní příplatky,“ uvedl Petrášek s tím, že návrh na úpravu předložil zastupující vrchní strážník Bohumil Rubeš.

Pololetní osobní příplatek by měl podle Petráška odstranit určité disproporce. „Ty vznikaly například rozdílným počtem nočních a víkendových služeb v měsíci u jednotlivých strážníků. Bodovaná činnost, kterou hodnotil bývalý vrchní strážník, tak nebyla v plném rozsahu. Proto se zvolilo delší období, aby se výkyvy v počtu služeb srovnaly. Samostatně budou strážníkům vypláceny odměny, které vrchní strážník udělí pouze za mimořádnou činnost. Podle mne je to dobré řešení,“ říká starosta a nejvyšší velitel městských strážníků ve Vimperku.

Podotkl také, že tento způsob bude klást vyšší nároky hlavně na vrchního strážníka. „Bude si muset činnost svých strážníků důsledněji monitorovat za celé pololetí. Není to ale nic mimořádného, například úředníci městského úřadu mají osobní příplatek roční,“ dodal Petrášek s tím, že příplatky za noční služby, svátky a víkendy nejsou zahrnuty do osobního příplatku, ale jsou součástí mzdy každého strážníka.